Parasieten

Runderen worden zowel op de weide als in de stal – vooral tijdens de wintermaanden – besmet met verschillende parasieten. Men maakt daarbij het onderscheid tussen de zogenaamde ectoparasieten, die het dier van buiten aanvallen, voornamelijk mijten en luizen en de endoparasieten, zoals bvb. maagdarm- en longwormen, die zich binnenin het dier bevinden.

Zoeken