Maagdarminfecties van het rund

Maagdarminfecties zoals door Salmonella, E. coli maar ook coccidiën, behoren tot de belangrijkste en meest relevante ziekten bij runderen. Door de intensivering van de rundveehouderij neemt de kans op dergelijke infecties toe. Maagdarminfecties hebben niet enkel invloed op de algemene gezondheidstoestand, maar ook op de ontwikkeling van de dieren (groei, vitaliteit) en op de prestaties (melkproductie, lichaamsgewicht).

Bij deze aandoeningen die veelal van infectieuze aard zijn, gaat het om multifactoriële aandoeningen. Ze kunnen zich ontwikkelen door tekorten in de omgeving, die de besmettingsdruk doen toenemen. De huisvesting (verhokken, individuele of groepenhuisvesting, roostervloeren), de stalhygiëne, de voeding en het klimaat in de stal beïnvloeden de besmettingsdruk. Daarbovenop komt nog de gevoeligheid van het dier (leeftijd, individuele verschillen). Omgevingsinvloeden veroorzaken stress bij de dieren, waardoor het immuunsysteem onderdrukt wordt.

Lage immuniteit = vrij spel voor ziektekiemen!

De gevoeligheid voor maagdarminfecties bij dieren met zwak afweersysteem neemt toe. De goede darmflora wordt onderdrukt en beschadigd, waardoor ongewenste kiemen zich kunnen vermenigvuldigen en het maagdarmkanaal beïnvloeden. Vaak volgt kort na een eerste infectie ook bijkomende besmetting.
Een goed functionerend immuunsysteem is de beste garantie voor een gezond dier. Hygiënemaatregelen en diersoortspecifieke voeding (voerverstrekking en keuze aan grondstoffen) werken ondersteunend.

Enkele belangrijke maagdarminfecties van het rund:

  1. Bacteriële infecties
    • Escherichia coli
    • Salmonellose
  2. Parasieteninfecties
    • Coccidiose

 

Zoeken