Luchtwegaandoeningen

In de moderne, intensieve rundveehouderij neemt het belang van luchtwegaandoeningen toe. Bij het rund kan dit „Bovine Respiratory Disease“ complex verschillende infectieuze oorzaken hebben. Virussen zoals BHV1, BRSV, PI3 en BVD spelen vaak een primaire rol. Maar ook bacteriën (bvb. Pasteurella, Mannheimia, Haemophilus) en Mycoplasma infecties leiden tot erge luchtwegproblemen. De acute luchtwegproblemen maar ook de gevolgschade voor het kalf (bvb. groeiachterstand, melkproductiedaling) leiden wereldwijd tot grote verliezen. Vooral bij jongvee is de ziekte ernstiger en liggen de mate van ziekte en sterfte hoger.

 

Ziekteverloop bij luchtwegproblemen

  • Stressfactoren zoals transport en hoge hokbezetting, maar ook viraal geblokkeerde afweermechanismen in het slijmvlies van de bovenste luchtwegen.
  • Door lokale virusvermeerdering ontstaat een beschadiging van het luchtwegepitheel, waardoor virussen verder vermeerderen kunnen en er bijkomende bacteriële besmettingen ontstaan.
  • Er volgt doorgaans een longontsteking (pneumonie), die gekenmerkt is door verstoring van het longweefsel. Er kan een blokkade van de luchtwegen optreden, maar ook versnelde ademhaling, emfyseem en zelfs plotse sterfte.

Zoeken